CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NINH THUẬN

    Tin ngành bao bì nhựa

GIỚI THIỆU HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP NHỰA 2019| GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO BỀN VỮNG RE|FOCUS

Hiệp hội Công nghiệp Nhựa (Plastics) Washington và Bethel, Bộ phận Bền vững SPE - Maryland đã phát động Giải thưởng Sáng tạo Bền vững Re|focus, sẽ được trao tại Hội nghị Thượng đỉnh Tái chế và Bền vững Re|focus năm 2019. Hội nghị thượng đỉnh được lên kế hoạch vào ngày 20-22 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị DeVos Place Grand Rapids, Grand Rapids, Michigan.

Các giải thưởng này được thiết kế để nhận biết những công ty đang vượt qua ranh giới của sự đổi mới, thúc đẩy lợi thế môi trường trong thiết kế sản phẩm, vật liệu bền vững và phục hồi cuối đời, theo các nhà tổ chức.

Giải thưởng sẽ được phân làm 3 hạng:

  • Thiết kế (như thiết kế cho tái chế, thiết kế chống xả rác và đổi mới trong thiết bị cho phép thiết kế sản phẩm mới);
  • Vật liệu (như đổi mới trong hoặc sử dụng nhựa sinh học, đổi mới hoặc sử dụng vật liệu tái chế hoặc phụ gia để tái chế); và
  • Cuối đời (như đổi mới trong tái chế hoặc đổi mới trong thiết bị tái chế hoặc ủ phân).

Người chiến thắng trong mỗi hạng mục sẽ được chọn vào tháng 1 và được công bố vào tháng Hai. Plastics cho biết những người chiến thắng được khuyến khích mạnh mẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh tái chế và bền vững năm 2019 để nhận giải thưởng của họ.

 

Ngoài ba hạng mục giải thưởng được liệt kê ở trên, hai giải thưởng bổ sung sẽ được công bố trong buổi lễ tại Re|focus:

  • Người chiến thắng Giải thưởng Sáng tạo Lãnh đạo sẽ được quyết định bởi hội đồng giám khảo.
  • Giải thưởng sự lựa chọn của mọi người sẽ được quyết định bởi những người tham dự Re|focus. Tất cả các đề xuất sẽ được trình bày cho những người tham dự và những người tham dự đã đăng ký sẽ được yêu cầu bỏ phiếu cho đề xuất đổi mới yêu thích của họ.

Những người chiến thắng ở các hạng mục Thiết kế, Vật liệu và Cuối đời sẽ được quyết định bởi một hội đồng gồm sáu ban giám khảo gồm các thành viên của Plastics và Bộ phận Bền vững của SPE. Mỗi bài dự thi sẽ được chấm điểm theo các tiêu chí sau:

  • đổi mới - mới lạ như thế nào là ý tưởng đang được đề xuất?
  • tác động môi trường - Lợi ích môi trường là gì? Nếu điều này có thể được định lượng (tiết kiệm CO2, giảm nước, giảm năng lượng, ...), điều này nên dược bao gồm trong thuyết trình.
  • tác động thị trường - Sự đổi mới này có khả năng mở rộng như thế nào? Tác động thị trường tiềm năng là gì nếu nó đạt được thương mại hóa?

Cuộc thi này mở ra cho bất kỳ tập đoàn, đối tác hoặc tổ chức kinh doanh nào ở trong hoặc ngoài Hoa Kỳ, ngoại trừ những người có nhân viên, cán bộ hoặc giám đốc là ban giám khảo cuộc thi hoặc có liên quan vào việc tổ chức và phát triển cuộc thi hoặc tài trợ cho giải thưởng cũng như bất kỳ chi nhánh hoặc công ty con của họ. Người đăng ký phải ít nhất 18 tuổi và là đại diện ủy quyền của công ty được xác định trong biểu mẫu đăng ký.

Bài dự thi sẽ được chấp nhận cho đến ngày 31 tháng 12 và người chiến thắng giải thưởng sẽ được liên hệ vào tháng 1. Thông báo chính thức những người thắng cuộc sẽ được đưa ra vào tháng 2. 

Nhập, hoàn thành và ký vào biểu mẫu đăng ký giải thưởng và gửi lại cho Patricia Lovell tại plovell@platicsindustry.org. Các bài dự thi được gửi qua email phải được gởi đi trước 11:59 tối ngày 31 tháng 12. Có thể gửi nhiều mục cho các danh mục đổi mới khác nhau, trong trường hợp đó, mỗi mục phải được kèm theo một biểu mẫu nhập riêng.

 

Thông tin chi tiết về quá trình trao giải có tại:

www.refocussummit.org/2019-refocus-sustainability-innovation-awards

0935 8603 68