CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NINH THUẬN

  • Triết lý kinh doanh
Tại Công ty Cổ phần Nhựa Ninh Thuận chúng tôi áp dụng một triết lý kinh doanh rất đơn giản, đó là: Tạo niềm tin và giữ uy tín với khách hàng, đối tác và cổ đông.

Chúng tôi tâm niệm: uy tín là điều kiện tiên quyết để đảm bảo thành công cho chúng tôi trên mọi chặng đường phát triển.
0935 8603 68