CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NINH THUẬN

  • Tầm nhìn
Trở thành một trong những công ty uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa, đặc biệt là sản xuất chai nhựa.
0935 8603 68