CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NINH THUẬN

  • Tầm nhìn
Trở thành một trong những công ty uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa, đặc biệt là sản xuất chai nhựa.