CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NINH THUẬN

  • Lĩnh vực hoạt động
Lĩnh vực hoạt động chính:

1.      Sản xuất các loại chai nhựa: Chai nhựa PET, Chai nhựa HDPE

2.      Sản xuất nắp và phôi chai

3.      Sản xuất bao bì dệt PP
0935 8603 68