CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NINH THUẬN

  • BAO DỆT PP
Bao dệt PP là một trong những loại bao bì phố biến nhất tại Việt Nam do phù hợp với nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Bao dệt PP có thể dùng để đựng lúa gạo, đường, muối, các loại nông sản khác,...
Bao đựng lúa gạo
Bao đựng phân bón
Bao đựng muối, nông sản khác
0833 0750 77